פרויקטים נבחרים

 

ברש 5

פרויקט של תמ"א 38/2 ברחוב ברש 5 רמת אביב עם גושדן מגורים הבקשה להיתר הבניה ממתינה להכרעה בועדת הערר המחוזית.
פרויקט תמ"א 38/2 הריסה ובניה, יחד עם חברת "גוש דן". פרויקט הריסה ובניה של בנין בין ארבע קומות ברמת אביב הירוקה. ממתין לדיון בועדת ערר עקב מחלוקת על גובה הבניין עם הועדה המקומית.