פרויקטים נבחרים

 

בית התעשיינים במרד 29

מסבים את בית התעשיינים במרד 29 ת"א, ממשרדים למגורים ולמלונאות.
שוקדים כיום על הסבת בית התעשיינים, הבניין התאום של בית גיבור מבניין משרדים לבניין המשלב מגורים, מלונאות ומסחר.