למה תמ"א

 

למה תמ"א

ישראל ממוקמת על קו השבר הסורי-אפריקני, ולפיכך נמצאת בסיכון גבוה לרעידות אדמה. במהלך ההיסטוריה התרחשו בארץ ישראל עשרות רעידות אדמה, חלקן הרסניות ביותר.
על פי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בישראל ישנן 1.1 מיליון דירות, אשר לא יעמדו בפני רעידת אדמה חזקה. מבנים אלה לא הוקמו בהתאם לתקן עמידות מבנים ברעידות אדמה (תקן ישראלי 413), שנכנס לתוקף רק בשנת 1975. לשם כך גובשה תמ"א 38, שנועדה בראש וראשונה לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, לשפר את איכות החיים, ובכך להשביח את ערך הנכס ללא עלות כספית מצד הדיירים. התמ"א נועדה לחזק מבנים, אשר נבנו לפני שנת 1980, כאשר אז התקן לא דרש עמידות בפני רעידות אדמה, בשתי חלופות: חיזוק הבניין הקיים או הריסתו ובניית בניין חדש תחתיו.

באמצעות התמ"א אנחנו מייצרים בניין המתוכנן לעמוד בפני רעידות אדמה, בונים מרחב מוגן דירתי (ממ"ד), אשר לצערנו אנחנו נזקקים לו כל מספר שנים, מספקים פתרון חניה, ומחליפים בבניין הקיים את כך התשתיות המשותפות של המבנה.

תנאי להגשת בקשה להיתר על פי תמ"א 38 הוא קבלת אישור בכתב ממהנדס שהוסמך לכך, כי אכן ישנו צורך לחזק את המבנה בפני רעידות אדמה. אישור יינתן לאחר בדיקה הנדסית של עמידות המבנה בפועל, לאחר פירוט מצב השלד של המבנה, אופן החישוב הסטטי של חוזק המבנה ותכנית רעיונית לשיטת החיזוק המוצעת על ידו.

השלב הראשוני בתמ"א 38 הוא לדאוג להסכמה עקרונית של בעלי הדירות בבניין, ברוב של 80% לביצוע מיזם להריסה ובנייה, ורוב  של 67% לחיזוק המבנה הקיים. קיים מנגנון חוקי המאפשר לחייב דיירים סרבנים להשתתף בפרויקט.

יתכן וכל הקדמה זו הינה מיותרת עבור חלק מבעלי הדירות, כי את הצורך בביצוע תמ"א 38 להגנת המבנה בו אתם גרים כנגד רעידות אדמה, אין כבר צורך להסביר. אולם, במבצע "עמוד ענן" נלמד עוד לקח. הממ"ד מציל חיי אדם. טיל פאג'ר, פגע בבניינים בראשון לציון. למשפחות ששהו, באותה עת, בממ"ד לא נגרם כל נזק. לכן כל הצעה לתוספת בניה חייבת לכלול גם בניית ממ"ד, גם בבניינים בהם קיים מקלט, עקב זמן ההתראה המצטמצם המונע מהדיירים בקומות העליונות להגיע אליו בזמן.

 

 

 

 

  • רדינג 56-58 ברמת אביב הירוקה - לפני
  • רדינג 56-58 ברמת אביב הירוקה - אחרי